Sogn og Fjordane Energi og Sunnfjord Energi har gått saman om sal av straum. I samband med flytting av kundar over i felles database, er det no sendt ut nye kundenummer og nye PIN-kodar til registrering på "Mi side". Dette er sendt på e-post eller sms til dei det gjeld. 
Første gong du skal logge deg inn i vår nye kundeweb? Klikk på «registrer brukar» knappen under.

Dersom du brukar Internet Explorer, anbefaler vi nyare versjoner (10 eller 11).
Oppdater til versjon 11 her.
Logg inn med brukarnamn og passord

Fyll inn brukarnamn og passord.

Ny brukar?
For å logge inn må du ha ein brukar. Dersom du ikkje har registrert ein brukar tidlegare må du gjere dette før du kan logge inn.